Granroth-Junes sukusivut - släktportal - family site Granroth-Junes
Etusivu/ index
Suvun historiaa
Sukukokous
Sukuseura
Släktens historia
Släktmöte
Släktföreningen
In English

Släkten Granroth

Sammandrag av föredrag på släkten Granroths möte i Jakobstad den 29–30.6.2002. Baserat på Frans Granroth forskning och hållet av hans dotter Kerstin Granroth. I släktmötet deltog omkring 400 ättlingar till Gustav Bengtsson Granroth.


GUSTAV BENGTSSON GRANROTH

Vem var Gustav Bengtson Granroth? Var kom han ifrån? De äldsta kyrkböckerna i Pedersöre, från år 1693, berättar det inte. Här behövs andra källor som tingsrättsprotokoll, jorderegister, bouppteckningar m.m., källor där föräldrar eller barn inte nödvändigtvis namnges.

Flera teorier har framkastats om Gustavs härkomst. Här presenteras en teori som med åren framstått som rätt sannolik. Enligt släktforskaren Leo Nyholm kan Gustavs anfäder spåras bakåt till hans farfar Gustav Jönsson, som antagligen kom från Sverige och sedan via Nykarleby till Erik Henriksson Tavast på Pirilö i Pedersöre. Gustav Jönsson avlade 1686 ed som stadsskräddare i Jakobstad. Från 1687 finns ett köpebrev på en gård i staden. Gustav Jönsson var gift med Anna Sigfridsdotter Bonelius (1648-1704), dotter till en kapellan i Rovaniemi. Om släkten Bonelius finns en släktutredning publicerad i genealogiska samfundets tidskrift Genos (nr 2/1965).

Gustav Jönsson dog 1694 och efterlämnade änkan Anna Bonelius och många barn. IJakobstads mantalslängd från år 1706 finns de yngsta barnen med, bl.a.
- Erik Granroth, troligen identisk med korpralen Erik Granroth vid Björneborgs regemente
- Maria Granroth, senare gift med klockaren i Uleåborg Anders Bohm
- Kristina Granroth, begraven redan 1696
- Elisabeth Granroth, döpt efter faderns död.

Med stor sannolikhet hade makarna Gustav och Anna, enligt Leo Nyholm, även barnen
- Brita Granroth, omnämnd i arvskifte som syster till Maria och gift med handlanden i Uleåborg Johan Kokko
- Gustav Granroth, senare tullskrivare i Uleåborg och sannolikt densamme som omnämns i Jakobstads tingsrätts protokoll den 3.5.1693 såsom dömd att sitta i kista för att ha spelat kort
- Sigfrid Granroth, länsman i Kuusamo
- Bengt eller Benedictus Granroth, kapellan i Uleåborg som blir far till tidigare nämnda Gustav Bengtsson Granroth.

Alla barn till Gustav Jönsson och Anna Bonelius bär i offentliga handlingar namnet Granroth. Varifrån detta namn härrör har åtminstone vi inga uppgifter om men det är första gången som det förekommer. Här kan dock finnas utrymme för ytterligare forskning.


BENEDICTUS GRANROTH

Benedictus Granroth, Gustav Bengtsson Granroths far, antas vara född ca 1680. Efter faderns död 1694 vistades Benedictus sannolikt inte längre i Jakobstad. Sin avhandling från Åbo Akademi tillägnade han sina morbröder Carl och Johan Bonelius, vilket kan tyda på att han fått sin försörjning via dem.

Benedictus Granroth gifte sig 1706 med Margareta Forsman, dotter till kyrkoherden Johannes Forsman och Margareta Ross i Nykarleby. Åren 1706-1710 var Benedictus kapellan i Nykarleby. År 1710 utnämndes han till kapellan i Uleåborg, där paret bosatte sig. Båda makar omkom under Stora ofreden. De efterlämnade en femårig son, Gustav Granroth.


GUSTAV GRANROTH

Benedictus son Gustav Granroths barndomsöden är inte kända. År 1722 inskrevs han vid Vasa trivialskola och därefter 1729 vid Åbo Akademi. År 1735 gifte han sig med Anna Catharina Telin.

Anna Catharina Telins far var kapellanen i Pedersöre Elias Telin. Han var en av de sista som flydde undan soldaterna under Stora ofreden. Telin ansvarade för att kyrkklockorna i Pedersöre blev nedgrävda och undangömda samt tog med sig kyrksilvret. En bägare finns i Pedersöre kyrka ännu i denna dag. Anna Catharina Telins bror Anders Telin var den som ursprungligen byggde skeppet Jakobstads Vapen, idag återuppbyggt som en exakt kopia.

Gustav Granroth utnämndes till kapellan i Pedersöre 1735. Familjen bosatte sig på kapellansbostället Nygård i närheten av Pedersöre kyrka.

Gustav och Anna Catharina hade barnen
- Elias Granroth, kapellan i Munsala och gift med kyrkoherdedottern Brita Juslenius från Kronoby. Deras enda barn dottern Anna gifte sig med Fredrik Stenhagen, kyrkoherde i Gamlakarleby
- Anna Elisabeth Granroth, gift med länsmannen i Pedersöre Tobias Heselius och bosatt på Pirilö
- Johan Granroth, skattebonde på Pirilö och nämndeman, gift med Beata Persdotter
- Gustav Granroth, handelsman i Gamlakarleby, och gift med Anna Katarina Hagberg
- Henrik Granroth, skattebonde på Pirilö, riksdagsman vid riksdagen i Gävle 1792 samt lantdagsman 1809 i Borgå, och gift med Anna Jakobsdotter Sandvik.

Nu kommer också Pirilö in i bilden dels genom arv och dels genom ytterligare markförvärv. Efter Gustavs död flyttar änkan och barnen ut till Pirilö där så småningom två av bröderna Johan och Henrik blir bönder på det granrothska hemmanet.

Gustav Bengtsson Granroths och Anna Catharina Telins barn Anna Elisabeth, Johan och Henrik har alla ättlingar på släktmötet. Hur just vi som sitter här i dag härstammar från dessa får bli ämne för en nya föreläsningar på ett eventuellt nytt släktmöte.


 

 Genomföring av hemsidorna - Mikko Junes